Besparing van honderden euro’s per jaar met vernieuwend concept voor allrisk autoverzekeringen

Vaak betaal je een vast percentage van je premie aan je tussenpersoon. Een hoge premie betekent dus hogere kosten. Bij verzekeren.com niet. We houden van eerlijk en transparant. Daarom betaalt iedereen dezelfde vaste lage vergoeding.

Vergelijkingssite schrapt provisie als percentage van de premie en gaat voor vaste prijzen

Ongemerkt betalen autobezitters van jonge auto’s met een hoge cataloguswaarde hun assurantietussenpersoon vaak honderden euro’s per jaar meer aan servicekosten dan iemand met een goedkope auto die veel ouder is. Toch is de dienstverlening voor iedereen exact hetzelfde. Deze ongelijke verdeling van kosten wordt veroorzaakt door het beloningsmodel dat door de meeste intermediairs wordt toegepast. Voor elke autoverzekering zit in de premie die de klant betaalt een percentage van rond de 20% aan servicekosten. Hoe hoger de premie, hoe hoger de servicekosten. Dit zijn vaak verborgen kosten: pas als de consument daar expliciet om vraagt hoeven tussenpersonen openheid te geven over de hoogte van deze kosten en welke diensten ze daarvoor leveren.

Vergelijkingssite Verzekeren.com, intermediair voor allrisk autoverzekeringen, geeft gehoor aan de roep om actieve transparantie van de AFM en de Consumentenbond en breekt met het traditionele beloningsmodel. De provisie als percentage van de premie verdwijnt en wordt vervangen door een vaste servicevergoeding die voor alle klanten gelijk is, onafhankelijk van de hoogte van de premie. Doordat de vergoeding kostendekkend is maar geen grote winstmarges kent hoeven bezitters van luxe auto’s niet langer onevenredig veel te betalen voor diensten als nazorg, advies en begeleiding bij schademeldingen.

verzekeren.com

Hoge provisiebedragen drijven consumenten in de armen van direct writers. Daar kunnen consumenten online, zondertussenkomst van een intermediair, hun producten rechtstreeks bij de verzekeraar afsluiten. Zeker bij bezitters van luxe auto’s is het niet wenselijk om de verzekering zonder objectief advies in eigen beheer te nemen. Zo kent iedereen de vuistregel dat een auto na 5 à 6 jaar geen allriskverzekering meer waard is wel. Maar lang niet iedereen weet dat die regel vaak niet opgaat voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf zo’n € 50.000 en dat de gewenste verzekeringsdekking bij die auto’s van meer dan alleen de dagwaarde afhangt. Uit het feit dat zo’n 40% van de allriskverzekeringen in Nederland overbodig is, en een groot deel van de autobezitters dus oververzekerd is, blijkt dat niet iedereen in staat is zijn autoverzekering kloppend en actueel te houden. Verzekeren.com wil met een vaste servicevergoeding, die niet premieafhankelijk is, voorkomen dat consumenten zich door onredelijk hoge provisies gedwongen voelen om over te stappen naar een direct writer terwijl ze wel behoefte hebben aan persoonlijk advies.

Jeroen Dietvorst, directeur van Verzekeren.com: “De toegevoegde waarde van een tussenpersoon voor verzekeringen zit hem in persoonlijk advies en bijstand. Dat zie je niet alleen terug in individuele adviezen, maar ook in bijstand bij schade en conflicten met de verzekeraar. Wij willen mensen met een hoog verzekerd risico niet wegjagen met hoge provisies, want juist bij die mensen kan een verkeerde keuze grote financiële gevolgen hebben en is advies op maat van grote waarde. Daarom kiezen we ervoor om met vaste kosten te werken.

Bijvoorbeeld: met een maandpremie van 150 euro betaal je bij de gemiddelde intermediair 360 euro per jaar aan servicekosten. En het verschilt per intermediair wat je daar aan dienstverlening voor terugkrijgt. Door onze administratie efficiënt in te richten en ons volledige te richten op service kunnen wij een compleet dienstverleningspakket aanbieden voor slechts 80 euro per jaar. In bovenstaand voorbeeld levert dit dus een voordeel voor de klant van 280 euro per jaar, elk jaar weer. Daarvoor leveren we niet in op kwaliteit. We nemen periodiek contact op met onze klanten om de verzekering te controleren en te kijken of er iets moet worden aangepast of dat we misschien een beter aanbod hebben. Dat houdt de premies laag en voorkomt over- en onderverzekering.

Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen snel en laagdrempelig om advies kunnen vragen. Daarom hebben we ruime openingstijden en zijn we zowel telefonisch als online goed bereikbaar. Objectief, persoonlijk advies voor een eerlijke prijs, dat is de kern van onze filosofie”.

Verzekeren.com is een product van Heemzaethe en Coolminds.

Bekijk verzekeren.com
👋 Hallo, heb je een vraag?

Of wil je gewoon graag meer informatie? Je kunt gemakkelijk onze collega Rogier een whatsappje sturen.

06 533 641 57