Ehealth & Blended care in de psychische gezondheidszorg

Sinds de opkomst van het internet speelt het web al een rol in de psychische gezondheidszorg. Dit is een pleidooi om ehealth zo simpel en klein mogelijk te houden. 

Online interventies

De inzet van ehealth, veelal in blended care setting, is niet meer weg te denken uit de psychische gezondheidszorg. Het gebruik van online interventies moet de zorg toegankelijker en vooral goedkoper maken en de implementatie is de afgelopen jaren afgedwongen door de zorgverzekeraars. Therapieën uit de behandelkamer zijn omgezet naar online programma’s die hetzelfde effect moeten bereiken. Maar bereiken we wel de mensen die het eigenlijk het hardst nodig hebben?

Ik vergelijk de psychische gezondheidszorg graag met het onderwijs en het laten aanslaan van een eenvoudige behandeling met leren. Er is een verschil in de mate waarin mensen kunnen generaliseren, kunnen omzetten naar de praktijk van wat ze net hebben gehoord, gezien of gelezen. Er is niet voor niets praktijkonderwijs en theoretisch onderwijs. Ehealth werkt primair misschien prima voor mensen die goed geletterd zijn en gemakkelijk leren, mensen die zich over het algemeen wel weten te redden. Maar werkt het ook voor mensen die laaggeletterd zijn of een praktische leerstijl hebben?

Onze visie op Ehealth

We zien dat mensen afhaken als een online programma (website, online hulp interventie) te groot en uitgebreid wordt. We zien ze sowieso afhaken als het op het eerste gezicht teveel moeite en teveel tijd kost. En daar ligt de valkuil. 

Online programma’s zijn vaak lang en uitgebreid. Om alle varianten te kunnen afdekken zijn er veel programma’s, stappen en oefeningen. En worden teksten lang, worden video’s lang en is er te veel informatie die niet aansluit bij eigen behoeftes. Programma’s hebben een volgorde die moet worden afgewerkt, maar wat zegt dat de behoefte niet alleen bij stap 3.2 oefening 5 zou liggen? 

Hier ligt de oorsprong voor onze visie op ehealth. Ehealth moet bieden wat op dat moment nodig is en wel zo gepresenteerd dat het geen energie kost om er mee aan de slag te gaan. In onze ogen bestaat ehealth uit micro-oefeningen bepaald door de behandelaar. Ehealth kan niet zonder een blended setting. De kennis, ervaring en intuïtie van een behandelaar is niet te vatten (vooralsnog niet) in kunstmatige intelligentie. De behandelaar weet precies dat wat nodig is in een bepaalde fase van de behandeling, maar kan er niet de hele dag bij zijn. De smartphone kan dat wel, dus ehealth ook. Visueel aantrekkelijk en simpel, stimulerend. Want het leven kost al energie genoeg.

Jan Dirk Bijker

👋 Hallo, heb je een vraag?

Of wil je gewoon graag meer informatie? Je kunt gemakkelijk onze collega Rogier een whatsappje sturen.

06 533 641 57