360° video vs. Room Scale VR

Coolminds maakt gebruik van twee verschillende technieken voor het maken van een Virtual Reality training. De ene keer wordt er een filmproductie opgezet, en voor een ander project gaat het team van ontwerpers aan de slag met een 3D omgeving. Op basis van de klantvraag en geformuleerde doelstellingen bepalen we welke oplossing het meest geschikt is.

360° video

Een videoproductie wordt opgezet om als resultaat een 360° video te hebben die kan worden afgespeeld in een VR bril. Vaak gaat het hierbij om het creëren van een beleving en het ervaren van toekomstige praktijksituaties. De gebruiker die deze VR bril opzet beleeft de video en krijgt het gevoel dat hij / zij er midden in zit. De gebruiker heeft veelal de mogelijkheid om binnen de 360° video keuzes te maken waardoor verschillende paden doorlopen kunnen worden. 360° video wordt veel ingezet voor trainingen op het gebied van softskills, agressie, empathie en het herkennen van (veiligheids)risico’s. Daarnaast wordt 360° video veel ingezet voor virtuele rondleidingen en binnen het onboardingsproces.

In het artikel Hoe ontwikkel je een VR training? lichten we het ontwikkelproces toe. Wil je een voorbeeld zien? Bekijk de oplossing die we maakten voor Bacter.

Room Scale VR

Waar een video de werkelijke wereld vastlegt, kan er in een 3D omgeving juist een eigen wereld worden gecreëerd. Hierdoor wordt het mogelijk om situaties na te bootsen die normaal gesproken moeilijk of zelfs helemaal niet voor komen. Een groot voordeel is dat een medewerker binnen een afgebakend gebied zich vrij kan bewegen en handelingen daadwerkelijke kan uitvoeren. Zo wordt het trainen op risicovolle locaties mogelijk en worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om handelingen te oefenen en te ervaren wat er gebeurt wanneer er iets misgaat. Bekijk bijvoorbeeld de oplossing die we maakten voor Vinci.

Verschillen

Om inzicht te geven in de verschillen, hebben we de voordelen van beide oplossingen naast elkaar gezet.

360° video 
 • 360° opname van ‘echte wereld’
 • Opgenomen met 360° camera’s, acteurs en figuranten op locatie
 • Ervaren van praktijksituaties
 • Interactie door keuze- en toetsmomenten
 • Vanaf een vaste positie te beleven
 • 3DOF (Rondkijken)
Roomscale VR
 • Een realistische 3D omgeving
 • Ontwikkeld met computermodellen
 • Oefenen van praktijksituaties
 • Interactie door het doen van handelingen
 • Vrij rondlopen in een afgebakend gebied
 • 6DOF (Rondkijken en rondlopen)

Welke oplossing is geschikt voor mij?

Dat hangt natuurlijk af van het doel. Maar belangrijke vragen zijn: Laten we de trainee een situatie ‘beleven’ of moet de trainee zelf handelingen uitvoeren? En zijn deze handelingen überhaupt mogelijk om (veilig) en zonder te grote impact te filmen? Op basis van onder andere deze vragen bekijken we welke oplossing de meeste impact heeft. 

Lees meer over onze Virtual Reality oplossingen of neem contact op om een concept uit te werken. 

Neem contact op
👋 Hallo, heb je een vraag?

Of wil je gewoon graag meer informatie? Je kunt gemakkelijk onze collega Rogier een whatsappje sturen.

06 533 641 57