Software Ontwikkeling

Dagelijks houden we ons binnen onze organisatie bezig met software ontwikkeling. Voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers ontwikkelen we maatwerk software of webapplicaties die er toe doen. En afhankelijk van het doel kan dat behoorlijk variëren : Van het digitaliseren van het verkoopproces, het ontwikkelen van klantportalen tot complexe E-health toepassingen. Het einddoel is helder: een efficiënter bedrijfsproces door de inzet van maatwerk software. 

Maar hoe komen we daar? En hoe zorgen we ervoor dat het einddoel gehaald wordt op tijd en binnen budget? Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren onze product methodiek steeds verder aangescherpt. In dit artikel nemen we je mee in hoe onze aanpak eruit ziet, hoe we samenwerken en wat dat oplevert.

Samenwerken

Centraal in onze aanpak staat een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Het projectteam wordt samengesteld uit specialisten vanuit beide organisaties. De project consultant van Coolminds begeleidt het project en stuurt dit aan. Hiermee brengen we de inhoudelijke kennis en de kennis om software te ontwikkelen samen. Daarnaast vergroot dit de adoptie van de te ontwikkeling oplossingen en kunnen medewerkers daadwerkelijk meedenken over het optimaliseren van de processen waarmee ze dagelijks te maken hebben.

specialist in software ontwikkeling

Specialist in software ontwikkeling

Binnen ons team werken we met verschillende specialismen. Ons team bestaat uit een project consultant, een UI/UX Designer, een frontend ontwikkelaar, een backend ontwikkelaar en een integratie- en security Specialist. Hiermee zorgen we ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment binnen het proces ingezet worden.

Onze aanpak: Luisteren, analyseren, creëren en optimaliseren

Software ontwikkeling is in afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Door nieuwe technieken zoals Low Code en Laravel is het ontwikkelen van software veel toegankelijker geworden. Niet in de laatste plaats omdat ook de aanpak behoorlijk is veranderd sinds Agile zijn intrede heeft gedaan. Wij staan voor een pragmatische en transparante aanpak, gebaseerd op de Agile methodiek.

software ontwikkeling

In onze aanpak onderscheiden we een drietal fasen

1. Analyse 

We starten altijd met een analysefase. Het doel van deze fase is het detailleren van de eisen en wensen van de te ontwikkelen oplossing. In een aantal interactieve workshops zoomen we in op het kleinste detail. We vragen door, vragen door en vragen door zodat we elkaar echt goed snappen. 

De uitkomst van deze fase wordt gevormd door Wireframes en User Stories. Het grote voordeel hiervan is dat de scoping en bijbehorende budgettering vooraf voor iedereen duidelijk is.

2. Ontwikkeling

Op basis van de uitkomsten van de analysefase start de ontwikkeling. In wekelijkse sprints werken we gestandaardiseerd naar het eindresultaat toe. De dag start met een virtuele stand up waarin het projectteam elkaar informeert en eventuele onduidelijkheden adresseert. Wekelijks wordt de voortgang gepresenteerd in een demosessie. Hierin wordt tevens vooruit gekeken naar de onderdelen voor de volgende sprint. Gedurende het gehele proces wordt continu getest.

Het Go Live moment vieren we traditioneel met Friese Oranjekoek.

3. Verbeteren

Veelal eindigt de ontwikkeling niet na het Go Live moment. Processen binnen organisaties veranderen, er komen nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze ontwikkelingen bespreken we minimaal elk kwartaal. Vanuit hier bepalen we gezamenlijk waar we kunnen optimaliseren en verbeteren.

Voordelen van onze aanpak

Waarom kiezen we voor deze bewezen aanpak?

  • Duidelijke doelen, een heldere scope binnen haalbare tijdslijnen.Vanaf de start van de ontwikkelfase is voor iedereen duidelijk wat het einddoel is waar we naartoe werken.
  • Direct invloed op het resultaat. Door de directe betrokkenheid heeft uw organisatie direct invloed op het resultaat.
  • Betrokkenheid van de gebruikers. Uiteindelijk is de adoptie door de gebruikers de belangrijkste succesfactor. Door hen vanaf de start te betrekken, zal de adoptie van de te ontwikkelen applicatie veel eenvoudiger gaan.

Vrijblijvend met ons sparren?

Wil je meer van onze werk zien, bekijk dan onze cases. Vrijblijvend sparren, dat kan natuurlijk ook! Neem dan contact op

Neem contact op
👋 Hallo, heb je een vraag?

Of wil je gewoon graag meer informatie? Je kunt gemakkelijk onze collega Rogier een WhatsAppje sturen.

06 533 641 57