De beste training is de praktijk

Maar is de praktijksituatie altijd beschikbaar voor het geven van een training?

Coolminds is leidend in VR Training. Sinds 2012 zijn wij hiermee actief en we hebben inmiddels ruime expertise en een team van specialisten opgebouwd. Wij ontwikkelden oplossingen voor o.a. CSU, Bunznl, Health-i-Care, Maxxecure, Albert Heijn, Schiphol Group, Vinci Energies en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

In een aantal artikelen neem ik je mee in het hoe en waarom van VR training. Waarom is het zo effectief, wat is mijn ervaring en hoe ontwikkel je deze trainingen?

De leerpiramide van Bales

De leerpiramide van Bales onderschrijft het belang van een goede praktijk training. Een heel herkenbaar model voor iedereen die trainingen volgt. De eerste drie onderdelen worden ook wel passieve leermethoden genoemd. Lezen, horen, zien en een demonstratie volgen. De onderste drie zijn de actieve leeronderdelen. Het effect van de training is hier vele malen groter.

Mensen herinneren zich...

Maar hoe verhoudt zich dit dan tot Virtual Reality Training?

De ervaring leert dat praktijksituaties niet altijd getraind kunnen worden. Locaties zijn niet altijd beschikbaar en er kan niet altijd veilig getraind worden. Specifieke trainingsscenario’s vinden juist dan niet plaats en het kan flink lastig zijn om alles te organiseren. En nee, dit geldt in mijn ogen niet alleen voor trainingen op hele specifieke locaties, zoals hoogspanning, engineering of petrochemie. Heeft een rollenspel in een vergaderzaal hetzelfde effect als wanneer dit plaatsvindt op de werkvloer? Kun je meerdere reacties oefenen? Vinden mensen het überhaupt prettig? In hoeverre kun je een ontruiming trainen in een klaslokaal? En zo zijn er nog talloze voorbeelden waarin VR Training een belangrijke rol kan spelen in het trainen van specifieke praktijksituaties. 

De inzet van Virtual Reality Training kent mijns inziens een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste de enorm hoge beleving. Je bent volledig gefocused op hetgeen je ervaart. Na het afzetten van de VR Bril is de meest gehoorde reactie ‘Goh ik zat er helemaal in’ of ‘Ik wist niet dat jullie er ook nog waren’. Ten tweede kun je met de VR de praktijksituatie daadwerkelijk ervaren of oefenen, zonder het operationele proces te verstoren. De cursist heeft de regie en is hierdoor veel beter voorbereid als deze situaties zich in het werkveld voordoen. En tot slot, eenmaal ontwikkeld, is de training altijd en overal te gebruiken. Hierdoor wordt een schaalbaar en uniform model gecreëerd.

De effectiviteit van VR Training

Onlangs heeft PWC een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van VR training. Onder 12 groepen is de effectiviteit van drie leermethoden (Klassikaal, E-learning en V-Learning) onderzocht. De resultaten laten zeer duidelijke effecten zien. Op een snelle en effectieve manier kunnen medewerkers bijgeschoold worden. Zeker in deze tijd van social distancing waarmee we allemaal te maken hebben, biedt dit extra voordelen.

Vervangt VR training de klassikale training?

Nee, in mijn ogen niet. De kracht zit in de combinatie van beide aspecten. We zien dat veel van onze opdrachtgevers Virtual Reality gebruiken in, of als voorbereiding op, klassikale trainingen. Terug naar de leerpiramide van Bales, juist het delen van de ervaringen of het uitleggen aan anderen is een belangrijk onderdeel. Zeker bij het trainen op veiligheidsbewustzijn is het bespreken van de ervaringen een cruciaal onderdeel van de klassikale training.

Benieuwd naar hoe een VR Training ontwikkeld wordt, lees dan dit artikel.

Rogier Mink

Benieuwd naar onze VR Oplossingen?

Onze VR Oplossingen
👋 Hallo, heb je een vraag?

Of wil je gewoon graag meer informatie? Je kunt gemakkelijk onze collega Rogier een WhatsAppje sturen.

06 533 641 57